Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Workshops

Workshops zijn één- of meerdaagse groepsbijeenkomsten die zijn gewijd aan het uitwerken van een bepaald thema. De groep is daarbij meer dan een optelling van de individuele deelnemers, zij is als het ware een aparte identiteit.

De workshops zijn verdeeld in twee categorieën: ‘workshops voor professionals’ en ‘workshops voor iedereen’.

Professionals zijn mensen die voor hun vak met andere mensen werken om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling of genezing. Voorbeelden zijn: therapeuten, artsen, paramedici, coaches, trainers, leraren, enz. Deze workshops zijn gericht op verdieping of verbreding van kennis en op de ondersteuning voor de emotionele en psychische balans van deze professionals.

In de ‘workshops voor iedereen’ gaat het in het algemeen om ontdekken van wat in je speelt, ondersteuning van regulering van emoties, vermogens ontwikkelen, e.d. Deze workshops doe je dus helemaal voor jezelf, of je nu professional bent, cliënt, of geen van beiden.

Je kunt kijken bij de diverse workshopbeschrijvingen om te zien welke specifieke  thema’s aan bod zijn.