Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Workshops voor iedereen

 

Workshops voor iedereen:

Van “Let’s go!” naar “Let go…”

Schiet op, ik moet nog zoveel doen! –  Ahh, ik wou dat ik vakantie had –  Als iemand nou eens voor MIJ zou zorgen –  Hou eens op, hier hebben we geen tijd voor! Herken je dit soort uitroepen?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een weekend wil besteden aan zelfzorg. Het thema is luisteren naar de stem van je belichaamde zelf en gehoor geven aan je behoeftes precies op het juiste moment met het juiste antwoord. Afstemming op wat nodig is ervaren we als flow. Deze benadering laat mensen meer op hun gemak zijn met zichzelf en kan mogelijk zelfs helpen bij het voorkomen van een burn-out.

De workshop wordt gegeven in het Engels en Nederlands. Voor meer informatie KLIK hier

Horen. Zien. Niet zwijgen.

Hoe is het om je vrijer uit te drukken?
Hoe blijf je contact houden met jezelf in gezelschap van andere mensen? Hoe klinkt je stem, laat je horen wat je
te zeggen hebt?
Een ervaringsgerichte workshop voor iedereen die belangstelling heeft voor stem, kracht en subtiliteit in contact en je uitdrukken zoals je wilt.

Contact maken, verbinding hebben

Dit is een serie workshops van 5 x 2 1/2 uur voor mensen die willen onderzoeken wat contact maken, verbinding hebben en liefde ervaren mogelijk maakt. Dit zijn ervaringsgerichte bijeenkomsten. We werken met fysieke oefeningen, energetische oefeningen en oefeningen met aandacht inzetten.

Uitgangspunten bij deze serie zijn: het Bodynamic begrip van het streven naar ‘wederzijdse verbinding’ als één van de belangrijke fundamentele drijfveren in ons menselijk bestaan; en het fenomeen veiligheid zoals dat in de polyvagaal theorie beschreven wordt als voorwaarde tot het kunnen maken van contact.

Dit gebeurt individueel, in paren en in de groep. Verder is er ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Deze groep kan dienen als een plek waar je onderzoekt hoe contact en verbinding voor jou kunnen werken.  Ook kan hij een oefenterrein bieden naast therapie die je mogelijk volgt.