Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Workshops voor iedereen

Workshops voor iedereen

Horen. Zien. Niet zwijgen.

Hoe is het om je vrijer uit te drukken?
Hoe blijf je contact houden met jezelf in gezelschap van andere mensen? Hoe klinkt je stem, laat je horen wat je
te zeggen hebt?  
Een ervaringsgerichte workshop voor iedereen die belangstelling heeft voor stem, kracht en subtiliteit in contact en je uitdrukken zoals je wilt.

Contact maken, verbinding hebben

Dit is een serie workshops van 5 x 2 1/2 uur voor mensen die willen onderzoeken wat contact maken, verbinding hebben en liefde ervaren mogelijk maakt. Dit zijn ervaringsgerichte bijeenkomsten. We werken met fysieke oefeningen, energetische oefeningen en oefeningen met aandacht inzetten.

Uitgangspunten bij deze serie zijn: het Bodynamic begrip van het streven naar ‘wederzijdse verbinding’ als één van de belangrijke fundamentele drijfveren in ons menselijk bestaan; en het fenomeen veiligheid zoals dat in de polyvagaal theorie beschreven wordt als voorwaarde tot het kunnen maken van contact.

Dit gebeurt individueel, in paren en in de groep. Verder is er ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Deze groep kan dienen als een plek waar je onderzoekt hoe contact en verbinding voor jou kunnen werken.  Ook kan hij een oefenterrein bieden naast therapie die je mogelijk volgt.