Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Vergoedingen en prijzen

Vergoedingen en prijzen per 1 Januari 2023

Sessies duren doorgaans een uur, tenzij we anders overeenkomen. De kosten worden niet gedekt door de ziektekostenverzekeringen, ook niet bij een uitgebreide aanvullende dekking. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Zie voor prijzen onderstaande overeenkomst.

Overeenkomst therapeutisch/supervisie/coaching proces

Het proces zal begrensd worden door de procesdoelen die zijn vastgesteld in de intakesessie of in latere sessies. De inhoud van de sessies wordt schriftelijk met de hand vastgelegd [zie pagina privacy] om te kunnen navigeren in het proces en het waar nodig te evalueren. Wat in de sessies besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht, zoals vastgelegd in de Ethics Guidelines van de EABP [European Association for Body Psychotherapy] / NVLP [Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie] – te downloaden op http://www.eabp.org/ethics.php  en de Code Ethiek en Gedrag van de SBLP [Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie – te downloaden op https://www.sblp.nl/index.php/kwaliteitsborging

Klachten worden behandeld door SBLP, CAM-COOP [ https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/ ]  NVLP/EABP [ https://eabp.org/what-we-do/for-interested-others/complaints-procedure-for-clients/ ], voor Tuchtrecht is de therapeut aangesloten bij RBCZ/TCZ [Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg] Registratienummer RBCZ/TCZ is 180195B [ https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html ]

De manier van werken is lichaamsgerichte psychotherapie, waarin de onlosmakelijke vervlechting van lichaam en geest uitgangspunt is. In deze werkwijze zijn spreken, fysieke oefeningen, werken met aandacht en sensaties, zo mogelijk dromen, opstellingen en interpersoonlijk contact, eventueel ook fysiek, gebruikelijk. Werkwijzen zullen steeds getoetst worden bij de cliënt.

De prijs voor een sessie is inclusief  BTW. Per 1-1-2023 is dat € 110,00 per uur [€ 90,91 + 21% BTW] voor individuele sessies.  In uitzonderlijke gevallen bestaat er de mogelijkheid tot het verzoek om een gereduceerd tarief als de cliënt geen professional is, niet in opleiding is tot therapeut, geen eigen bedrijf [inclusief ZZP-ers] heeft en het bedrag niet vergoed krijgt door de ziektekostenverzekering. Dit gereduceerde tarief bedraagt per 1-1-2023 € 90,00 incl. BTW per uur.
Voor relatiesessies, gezinssessies en groepssessies worden andere prijzen gehanteerd,. Deze zijn opvraagbaar als dat aan de orde is.

De afzegtermijn voor afgesproken sessies is 24 uur. Buiten dat tijdsbestek is afzeggen gratis. Bij een tijdsbestek van 24 uur en korter wordt de sessie in rekening gebracht, ongeacht de reden van annuleren.

De therapeut zal al haar kennis en ervaring inzetten voor een goed verloop van het therapeutische proces. De cliënt zal ook zijn/haar bijdrage aan het proces leveren, waar mogelijk.