Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Privacy

Privacyverklaring

Jouw privacy

Voor een goed therapeutisch proces is het nodig dat ik een dossier aanleg van iedere cliënt. In jouw dossier staan je naam, contactgegevens, geboortedatum, therapiedoel[en], overige intakegegevens, zo nodig medische gegevens en gegevens over het verloop van de sessies.

Ik doe mijn uiterste best je privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat ik

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Doel van het vastleggen van de gegevens in het dossier:

 • navigeren in het therapeutische proces
 • evaluatie van het therapeutische proces
 • contact met jou, als cliënt, mogelijk te maken

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor:

 • het informeren van andere zorgverleners na verlening van je expliciete toestemming
 • het sturen van facturen en voeren van mijn boekhouding
 • het regelen van afspraken
 • geanonimiseerd kunnen de gegevens gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing
 • geanonimiseerd kunnen zij ook gebruikt worden voor professionele presentaties. Hiervoor zal ik je uitdrukkelijk van tevoren informeren en om je toestemming vragen. Je hebt het recht te weigeren of inzage vooraf te vragen om toestemming te kunnen overwegen.

Alleen naam, adresgegevens, elektronische communicatie en facturen worden elektronisch opgeslagen. De intake en sessieverslagen worden in hard copy vorm bewaard. Sessie afspraken worden in een hard copy agenda bijgehouden.

De gegevens in je cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, minimaal 20 jaar bewaard.

Recht op toegang tot gegevens

Je kunt bij mij op de praktijk je dossier inzien. Ook zal ik je desgewenst de verslagen van de sessies voorlezen als dat voor de continuïteit van de sessies nuttig is.

Privacy op de factuur

Op de factuur staan vermeld:

 • je naam, adres en woonplaats
 • korte omschrijving zoals aard van de therapie, coaching, supervisie
 • datum en duur van de sessie
 • kosten van de sessie