Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Over Lidy

Professionele ontwikkeling

Toen ik heel jong was, was zingen mijn passie. Dus heb ik aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam klassieke zang en opera gestudeerd. Ik begon me toen af te vragen wat nu precies iemands ‘eigen stem’ was. Ik werkte als zangeres en zangpedagoge en bleef mezelf die vraag stellen.

Door die zoektocht kwam ik na enige tijd terecht bij de opleiding Unitieve Psychotherapie, een school binnen de traditie van lichaamsgerichte psychotherapie. Binnen enkele maanden was het therapeutschap mijn tweede passie geworden.
Na mijn afstuderen als Unitief therapeut [1994] kwam ik in aanraking met het Bodynamic Institute, dat een andere variant van lichaamsgerichte psychotherapie onderwijst en ben ik ook Bodynamic therapeut en Bodynamic traumatherapeut geworden.
Van 1994 – 2016 was ik organisator voor Bodynamic in Nederland. Ook ben ik van 2006 – 2016 trainer bij het Bodynamic Institute geweest.

Vanaf halverwege de negentiger jaren ben ik bestuurlijk zeer actief geworden binnen mijn vakgebied, zowel landelijk als internationaal. Mijn laatste positie was president van de European Association for Body Psychotherapy [EABP] van 2010-2016. Nog steeds maak ik deel uit van een aantal commissies van de EABP die zich op allerlei manieren bezig houden met de inhoud en ontwikkeling van het vak en met de verspreiding ervan.

Ik werk als therapeut in mijn eigen praktijk en geef workshops in eigen beheer en op uitnodiging van anderen in binnen- en buitenland.

Opvattingen

Therapie is voor mij een proces dat zich afspeelt in het veld van de relatie tussen therapeut en cliënt. In dit veld hebben we ieder een andere rol en als mens zijn we gelijk. Waar we ons op richten, is het proces en de vraag van de cliënt. De therapeut ondersteunt de cliënt in het doorlopen van dit proces, dat begrensd wordt door de vraag van de cliënt.

Ik zie een mens als een complex systeem, waarin lichaam en geest onafscheidelijk deelnemen. Er bestaat een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding tussen lichaam en geest. Als die wisselwerking verhinderd wordt, is dat een signaal voor ervaringen die niet verwerkt konden worden; een gebied dat de moeite waard is om aandacht aan te schenken in het therapeutische proces.

Het huidige leven van de cliënt staat centraal in het proces. Er spelen zich nu automatische reactiepatronen af die storend werken op het huidige bestaan. Die patronen hebben zich ontwikkeld in het verleden en daarom zullen we dus ook regelmatig naar dat verleden kijken om de functie van het patroon dat zich heeft ontwikkeld te onderzoeken en te zien hoe die functie in het heden het best gediend wordt.

Een mens is een sociaal wezen en zoekt naar een evenwicht tussen autonomie en deel uitmaken van de omgeving. Het dienen van die beide aspecten, veroorzaakt vaak spanning, die zich uit in automatische reacties.
Die reacties moeten we niet per se kwijt, maar we zoeken naar keuze krijgen over die reacties en een verbreding van het repertoire van de cliënt in het tegemoet treden van de omgeving terwijl de autonomie in tact blijft.

Registraties:

Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie – NVLP
European Association for Body Psychotherapy – EABP
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie – SBLP
Geschillencommissie complementaire zorg [CAM Coöp]
Tuchtrecht RBCZ/TCZ registratie nummer 180195B
Kamer van Koophandel nummer 34331420