Een heldere blik - lichaamsgerichte psychotherapie en coaching

Informatie

Informatie

Onder de submenu knoppen van deze sectie kunt u informatie vinden over mij en over hoe de privacy geregeld is. Verder vindt u informatie over vergoedingen en prijzen. Tevens kunt u op deze laatste pagina ook de overeenkomst lezen voor het proces dat we mogelijk aangaan. Ook is er een pagina met links naar aanverwante websites.